Úvod / Rekreácia / Zábava

Zábava

Zábava

Okrem množstiev obchodov, barov, diskoték, kina a príležitostných akcií a koncertov, môžete v Michalovciach navštíviť Zemplínske múzem, či nedaleké Tokajské pivnice.

 
 
TOKAJSKÉ PIVNICE 
V okolí Sobraniec, kde sú mimo iné aj Sobranecké kúpele s minerálnym prameňom, sa náchadza oblasť pestovania tokajského vína, na ktorého ochutnávku ročne príde množstvo turistov. 
 
Tokajské vína zaraďujeme do kategórie žltých prírodných vín. Ich charakter a chemické zloženie je dané nielen osobitnou odrodovou skladbou, kvalitou suroviny či prírodnými podmienkami, ale je i výsledkom tzv. oxidatívnej technológie výroby. Prítomnosť kyslíka v priebehu zrenia hrozna i vína je príčinou tvorby 'chlebovej' príchute, ktorá charakterizuje vína tohto typu.  
Nakoľko tokajské vína sa nedajú vyrobiť bez zrenia v klasickej tufovej pivnici, patrí k základným predpokladom výroby týchto vín aj táto dobre ukrytá podzemná zásobáreň, plná tekutých pokladov.  
Zábava

 

ZEMPLÍNSKE MUZEUM 
Zemplínske múzeum sa nachádza blízko centra MIchaloviec a ponúka niekoľko stálych expozícií (zvieratá a vtáky, pestovanie vína, II. svetová vojna), ale pravidelne sa v jeho priestoroch bývalej koniarne uskutočnujú jednorazové alebo putovné výstavy na rôzne témy. V okolí múzea sú odkryté základy predrománskej rotundy. 

Kontakt a rezervácie

 

telefón-mobil:       

+421 902 820 802    
 

adresa:

Penzión Biela Labuť

Masaryková 47
07101 Michalovce 

Slovensko

 

 

nová rezervace